Anti-Spam Policy NL

BestOnlineCasino.com beperkt zich strikt tot e-mail marketing waarbij gebruikers vooraf instemmen met het ontvangen van e-mail. Dit betekent dat bezoekers zichzelf aan- of afmelden voor email contact met ons, denk bijvoorbeeld aan nieuwsbrieven.

BestOnlineCasino.com geeft geen toestemming voor het verzamelen, kopiëren en gebruiken van e-mailadressen of andere informatie van bezoekers. Deze informatie is vertrouwelijk, het staat opgeslagen op de beveiligde server van BestOnlineCasino.com. Voor meer informatie verwijzen wij bezoekers van onze website naar de BestOnlineCasino.com Privacy Policy.

BestOnlineCasino.com staat niet toe en keurt af dat derden een product promoten of vermarkten op een manier die  BestOnlineCasino.com zou kunnen schaden. Dit geldt ook voor handelswijzen, welke in strijd zijn met het gebruik en plezier van website bezoekers. Voor meer informatie over onze Anti-Spam Policy of het doorgeven van een Spam incident kunt u contact opnemen met BestOnlineCasino.com, via de contactpagina op onze website.

BestOnlineCasino.com heeft het recht om de Anti-Spam Policy te wijzigen, wanneer zij dit noodzakelijk acht. Als er wijzigingen zijn, zal de gewijzigde Anti-Spam Policy op de website verschijnen. Bezoekers stemmen ermee in dat ze met het publiceren van de gewijzigde Anti-Spam policy op de website afdoende geïnformeerd worden.