Waarom zijn er altijd zoveel Chinezen in het casino?

Mensen die weleens in het casino komen, vragen zich vaak af: waarom zijn er altijd zoveel Chinezen in het casino? Chinezen gokken niet alleen in eigen land veel, maar ook in het buitenland. Zo bleek uit onderzoek dat Chinezen in Australië 3  keer meer gokten dan Australiërs (Dickerson et al., 1996). Uit ander onderzoek bleek dat Chinezen 10% meer gokten dan andere nationaliteiten (Lesieur et al., 1991). Hoe kan dit gokgedrag verklaard worden?

Invloed geschiedenis

Geschiedenis Chinezen spelen MahjongIn elk geschiedenis boek over China gaat het wel over de gokcultuur die in China heerste (Clark et al., 1990). Gokken hoort bij de Chinese cultuur, al honderden jaren lang. Denk bijvoorbeeld aan het spel Mahjong, die 500 jaar voor Chr. ontworpen werd door de Chinese filosoof Confucius. Ook met dit spel werd gegokt. In 1949 werd het spel zelfs verbannen door het communisme, vanwege het gokgedrag dat er mee samen ging.
 
Doordat gokken deel uit maakt van de geschiedenis van China, heeft gokken een bepaalde goedkeuring, die van generatie op generatie wordt overgedragen (Raylu & Oei, 2004).  Hierdoor  voelen zich Chinezen minder belemmerd om te gaan gokken.

Invloed cultuur

Een cultuur kan iemands persoonlijkheid en gedrag beïnvloeden (Shweder, 1991).  Dit kan mogelijk het gokgedrag van de Chinezen verklaren. Volgens Hofstede (2001) kan een cultuur verschillen op onder andere deze culturele waarden: collectivisme, machtsafstand en onzekerheidsvermijding:
Culturele waardesChina
Collectivisme / Individualisme20
Machtsafstand80
Onzekerheidsvermijding30

Tabel 1.1. Overzicht van de indexcijfers die China scoorde op 3 dimensies van Hofstede (Hofstede, 2001).

Collectivisme
Volgens Claes & Gerritsen (2002) “ontlenen collectivisten hun identiteit aan dat wat de groep waartoe ze behoren is en doet” (p. 50). China heeft een collectivistische cultuur (Hofstede, 2001). Collectivisme kan op meerdere manieren het gokgedrag van Chinezen verklaren:

Conformeren aan groepsgedrag
Collectivisten vinden de mening van de meerderheid erg belangrijk en laten zich beïnvloeden door anderen (Raylu & Oei, 2004). Groepsgevoel Chinezen in het casinoHet is belangrijk om je individuele gedrag aan het groepsgedrag te conformeren. Daarom vertonen collectivisten vaak hetzelfde gedrag. Het gokgedrag kan daardoor gezien worden als een groepsgedrag.

Groepsgevoel
Collectivisten vinden ook het groepsgevoel erg belangrijk. Vooral in landbased casino’s wordt dit groepsgevoel in casino’s gestimuleerd. Gokken in een sociale omgeving, omringd door anderen bij een speeltafel, creëert een sterk groepsgevoel.
 
Machtsafstand
In culturen met een grote machtsafstand is de mening van iemand met veel macht erg belangrijk en wordt gemakkelijk overgenomen (Claes & Gerritsen, 2002).  In China is er een hoge machtsafstand (Hofstede, 2001). Als er in China dus veel mensen die macht of status hebben, gokken, wordt dit gedrag al snel overgenomen door anderen. Dit hangt samen met het confucianisme.

Confucianisme
Bij confucianisme is respect voor familie erg belangrijk en zijn de relaties sterk hiërarchisch. Als de vader gokt, is er een grote kans dat de kinderen ook zullen gaan gokken (Gambino, Fitzgerald, Shaffer, Renner, & Courtnage, 1993; Raylu & Oei, 2004; Wallisch, 1996). Dit kan eventueel ook een verklaring zijn voor het vele gokken van Chinezen.

Onzekerheidsvermijding
Chinezen hebben een lagere onzekerheidsvermijding. Dit houdt in dat zij onzekerheden niet uit de weg gaan (Hofstede, 2001). Gokken kan gezien worden als een onzekere actie: je weet niet van te voren of je zal winnen of niet. Iemand uit een cultuur waarbij de onzekerheidsvermijding hoog, zal daarom niet snel gaan gokken. In China daarentegen, gaat men onzekerheden niet uit de weg en waagt daarom graag een gokje.

Cijfers brengen geluk

Chinezen zijn erg bijgelovig. Bepaalde nummers worden als geluk gezien en anderen als ongeluk (Wikipedia). Vandaar dat gokken op bepaalde getallen erg populair is. De nummers zes, acht en negen maken iemand gelukkig. De cijfers vier, vijf en zeven brengen juist ongeluk.
 

Gokken is de Chinese manier van leven

Aangezien gokken een geaccepteerd verschijnsel is in de Chinese cultuur, vinden veel Chinezen gokken normaal. Ze zien gokken als hun manier van leven (Clarck  et al., 1990). Daarnaast zien ze gokken als een sociale activiteit en gaan naar het casino voor hun sociale contacten (GAMECS Project, 1999). Tot slot gaan veel Chinezen ook naar casino om te gokken omdat ze er zich thuis en op hun gemak voelen (Raylu & Oei, 2004). Dit heeft onder andere te maken met het feit dat er veel andere Chinezen aanwezig zijn, wat het groepsgevoel bevorderd.
 

Weinig gokverslaafde Chinezen zoeken hulp

Chinezen zijn minder snel geneigd professionele hulp te zoeken als zij een gokprobleem hebben (GAMECS Project, 1999; VCGA, 2000). Dit heeft onder andere te maken met het gezichtsverlies wat zij dan zullen lijden (Oei & Raylu, 2004). Voor een Chinees is het van allergrootste belang dat ze geen gezichtsverlies lijden (Boden, 2006). Gezicht hangt namelijk samen met aanzien, status en macht. Hoe meer gezicht een persoon opbouwt, hoe groter zijn sociale status. Als een Chinees professionele hulp zal zoeken, wordt waarschijnlijk bekend dat hij/zij een gokprobleem heeft, wat leidt tot gezichtsverlies.

Conclusie

Cultuur is dus duidelijk van invloed op het gokgedrag. Chinezen worden onder andere beïnvloed door de geschiedenis, collectivisme, machtsafstand, onzekerheidsvermijding en de manier van leven. Ook kan de cultuur bepalen of een Chinees hulp zoekt tegen zijn/haar gokverslaving.Literatuur
Claes, M.-th en Gerritsen, M. (2002). Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief. Bussum: Coutinho.

Boden, J. (2006). De essentie van China, communicatie, cultuur, commitment. Bussum: Coutinho

Clark, R., King, B., & Laylim, D. (1990). Tin Sin Kuk (Heavenly swindle). New South Wales: Asian Community Research Unit State Intelligence Group

Dickerson, M.G., Baron, E.H., Hong, S.M., & Cottrell, D. (1996). Estimating the extent and degree of gambling related problems in the Australian population: A national survey. Journal of Gambling Studies, 12 (2), 161-178

Gambino, B., Fitsgerald, R., Shaffers, H., Renner, J., & Courtnage, P. (1993). Perceived history of problem gambling and scores on SOGS. Journal of Gambling Studies, 9(2), 169-184

GAMECS Project (1991). Gambling among members of ethnic communities in Sydney: Report on “problem gambling and ethnic communities”(Part 3). Sydney: Ethnic Communities Council of NSW

Hofstede, G. (2001). Culture's Consequences, Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations Across Nations. Thousand Oaks CA: Sage Publications

Lesieur, H.R., Cross, J., Frank, M., Welch, M., White, C.M., Rubenstein, G., Moseley, K., &Mark, M. (1991). Gambling and pathological gambling among university students. Addictive Behaviors: An International Journal, 16, 517-527

Raylu, N. & Oei, T.P.S. (2004). Role of culture in gambling and problem gambling. Clinical psychology review, 23, 1087-1114

Raylu, N., & Oei, T.P.S. (2002). Pathological gambling: A comprehensive review. Clinical Psychology Review, 22 (7), 1009-1061

Shweder, R.A. (1991). Thinking through cultures: Expeditions in cultural psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press

Wallisch, L. (1996). Gambling in Texas: 1995 surveys of adult and adolescent gambling behavior. Austin, TX: Texas Commission on Alcohol and Drug Abuse.
Reacties 
 
0 #1 NLchinees 26-07-2011 13:07
Nooit geweten dat Chinezen vanwege hun cultuur zoveel gokken, ik dacht dat het gewoon in de genen zat ;-)
Citeer
 
Plaats reactie

Beveiligingscode
Vernieuwen

Beste online casino's

Royal PandaRoyal Panda
Kroon CasinoKroon Casino